RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A REHAU Forgalmazó Kft. REHAU épületgépészeti üzletága REHAU REWARDS hűségprogramjának hivatalos szabályzata


1. A HŰSÉGPROGRAM SZERVEZŐI
A REHAU hűségprogram szervezője REHAU Forgalmazó Kft., székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 9., Cégjegyzékszám: 13-09-083971, adószám: 10885035-2-13. A hűségprogram társszervezője Create Direct SRL, székhelye Bukarest, Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bukarest. A hűségprogram a jelen szabályzat előírásainak betartása mellett zajlik . Jelen Szabályzat általános feltételei, az alábbi részletezés szerint, a hűségprogram összes résztvevőjére kötelező jelleggel érvényesek. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy különleges esetekben a Szabályzatot módosítsa, a módosításokat pedig közzéteszi.

2. A HŰSÉGPROGRAM IDŐTARTAMA ÉS TERÜLETE

A REHAU Kft. a REHAU hűségprogramot 2017. szeptember elsejei kezdettel hirdette meg. A program visszavonásig érvényes, REHAU Kft. fenntartja a jogot a hűségrogram azonnali, indoklás nélküli felfüggesztéséhez, vagy megszüntetéséhez.  A programban résztvevő nagykereskedő partnerek: 2. számú melléklet. Érvényességi területe Magyarország.

3. RÉSZTVEVŐ MÁRKÁK ÉS TERMÉKEK

A programban a REHAU Forgalmazó Kft. által forgalmazott RAUTITAN, RAUPIANO, RAUTHERM termékcsoport összes terméke részt vesz. A REHAU által forgalmazott egyéb, itt nem szereplő termékcsoportok a programban nem vesznek részt.

4.  RÉSZTVÉTELI JOG

A programban bármely Magyarországon bejegyzett épületgépészeti szakkivitelezéssel foglalkozó jogi személy vehet részt, amely a kampány ideje alatt a http://rewards.rehau.hu/ oldalon nyitott fiókkal rendelkezik. A résztvevők fiókjai az általuk megadott adatok alapján hozandók létre: a Szervező általi telefonhíváskor, vagy a regisztrációs űrlap kitöltésekor megadott adatok alapján, amely ingyenesen elérhető a  http://rewards.rehau.hu/ honlapon. Minden egyes résztvevőt, aki fiókot nyitott, a programban részt vevőnek nyilvánítjuk, attól függetlenül, ha az illető személy a fiókját használja vagy sem. A hűségprogram Szervezője és a szervezésben résztvevő többi társaság nem vehet részt a programban. A jelen programban való résztvétel a jelen Szabályzat teljes és jóváhagyó elfogadását jelenti. A részvételi jog kizárólag a Szabályzat által meghatározott feltételeknek eleget tevő jogi személyt illeti meg.

5.  A REHAU HŰSÉGPROGRAM LEÍRÁSA

Jelen hűségprogramba tartozik minden, a REHAU Forgalmazó Kft. épületgépészeti üzletágának hivatalos nagykereskedő partnerénél vásárolt, a programhoz tartozó termék. A programban bárki részt vehet, aki a http://rewards.rehau.hu/ honlapon fiókot nyitott. A részvevői fiók a http://rewards.rehau.hu/ honlapon hozható létre a regisztrációs űrlap kitöltésével. A résztvevő egy visszaigazoló email-t kap. A résztvevő az email-ben megadott  linkre kattintva erősíti meg fiókja létrehozását. A szervező fenntartja a jogot, hogy résztvevő jelentkezését indoklás nélkül elutasítsa. Az adatok kézhezvételétől a résztvevő fiókjának bírálatára a Szervezőnek 10 munkanap áll rendelkezésére. A bejelentkezési űrlapban a résztvevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a képviselt jogi személy ARP besorolású épületgépészeti szakkivitelező-e (továbbiakban ARP), vagy nem. . Az ARP-k különleges feltételek mellett  vehetnek részt a programban. Az ARP státuszt a Szervező ellenőrzi és jóváhagyja. A fiók kérelmezésétől számított legfeljebb 10 naptári nap alatt a résztvevő egy SMS üzenetet kap a fiók jóváhagyását illetően. A résztvevő a http://rewards.rehau.hu/ honlapon léphet be a bejelentkezési űrlapban megadott „felhasználónév” és jelszó segítségével.

A bejelentkezés után a következő műveletek hajthatók végre:

  1. vásárlások bejegyzése
  2. számla feltöltése a vásárlástól számított 3 hónapon belül;
  3.  termékek rendelése
  4. a fiók állapotának követése.

A hűségprogramban a résztvevők hűségpontokat kapnak, 7.200.- forint értékű  REHAU termékvásárlás esetén a résztvevő 1 hűségpontot kap. Az ARP vásárló 3.600.- forint értékű termékvásárlás esetén 1 hűségpontot kap. Ahhoz, hogy a vásárolt termékeknek megfelelő pontok a résztvevő fiókjában jóváírásra kerüljenek, az alábbi módon kell eljárnia:

A vásárlást követően a résztvevő pontszámából a kiválasztott termék értéke levonásra kerül.

Az összegyűlt pontok alapján a résztvevők által a virtuális boltban kiválasztott termékek az űrlapban megjelölt jogi személy székhelyére kerülnek kiküldésre a kiválasztás kelte után legfeljebb 30 nappal és szállítólevéllel kerülnek átadásra. A terméklista online érhető el a http://rewards.rehau.hu/ címen.

A REHAU Kft. fenntartja a jogot, hogy a terméklistán szereplő termékeket egyoldalúan módosítsa.

Az adott naptári év során gyűjtött pontok december 31-ig használhatók fel. Év végén a pontok törlődnek.

6.  ÉRVÉNYESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ahhoz, hogy egy résztvevő a programban részt vehessen, és termékeket rendelhessen, a következő feltételeknek kell megfelelni:

a) a Szabályzat 4. cikkében meghatározott résztvételi feltételeknek eleget kell tennie;

b) a program ideje alatt, a REHAU Forgalmazó Kft. hivatalos épületgépészeti nagykereskedőtől a fentebb meghatározott termékeket kell vásárolni,

c) a vásárlást bizonyító számlákat a vásárlástól számított 3 hónapon belül fel kell tölteni,

c) pontgyűjtésre és termékvásárlásra az adott naptári év utolsó napjáig van lehetőség.

d) ARP partnerek egy naptári évben legfeljebb 12.000 pontot gyűjthetnek, nem ARP partnerek egy naptári évben legfeljebb 6.000 pontot gyűjthetnek.

 

7.  TERMÉKEK A HŰSÉGPROGRAMBAN

A pontokért megvásárolható termékek listája a hűségprogram teljes időtartama alatt elérhető a http://rewards.rehau.hu/ oldalon a Katalógus részben. A termékek listája azok rendelkezésre állása függvényében módosítható. A jutalmak teljes értéke a kampány végén kerül felbecsülésre, a nyereményre jogosult résztvevők száma és a kért jutalmak számának függvényében.

8.  A SZERVEZŐI FELELŐSSÉG HATÁRAI

A hűségprogram szervezője nem vállal felelősséget a következő esetekben:

8.1. A regisztrációs vagy rendelési igények a hűségprogram befejezési dátuma után való kézhezvétele esetén;

8.2. A Szervezőn kívülálló okból bekövetkezett veszteség vagy késedelem esetén;

8.3. Amennyiben a Résztvevők a weboldalra helytelen adatokat jegyeznek be, vagy nem hivatalos magyarországi REHAU nagykereskedőtől vásárolt, vagy a programba nem tartozó REHAU termékekről szóló számlát töltenek fel.

8.4. A résztvevő internet szolgáltató vagy az internet kapcsolat hibája miatt fellépő veszteségei, késedelmek vagy bármilyen más probléma esetén;

8.5. Az internet szolgáltatónak betudható, előre be nem jelentett megszakítások/üzemzavarok, vagy a belső hozzáférés megszakítása a hálózatok túlterhelése miatt;

8.6. A pontokért vásárolt termék bármilyen hibája esetén. A termékeket jótállásijeggyel szállítjuk és bármilyen garanciális igényt a résztvevő az illető termék szállítójától kérheti közvetlenül a szállító által kiállított jótállási jegy alapján.

8.7. Amennyiben a résztvevő által kiválasztott termék nincs készleten a szállítónál a rendelés leadásakor.

8.8 A pontok készpénzre, vagy a terméklistától eltérő termékre nem beválthatók.

9.  ADATKEZELÉS

A REHAU Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 9.; cégjegyzékszáma: 13-09-083971; adószám: 10885035-2-13, elektronikus elérhetőség: budapest@rehau.com; honlap címe: https://rewards.rehau.hu (a továbbiakban: honlap); telefonszám: 06 23 530 700 a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen a GDPR-ral  összhangban az alábbiakban tájékoztatja a  szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

9.1. Adatkezelés

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat a személyes adatok kezelésével érintett az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai az alábbiak: a  REHAU REWARD Hűségprogram  (a továbbiakban: Hűségprogram) keretében nyújtott szolgáltatások, így különösen a Hűségprogramban való részvételi lehetőség biztosítása; a Hűségprogramban adatbázis építése, valamint a jutalmak kiosztásával kapcsolatos teljeskörű ügyintézés érdekében történő kezelése; hírlevelek útján megvalósított reklámtevékenység a REHAU-termékekről és kampányokról,  a személyes adatkezeléssel érintettekkel történő kapcsolattartás, valamint Adatkezelő jogi kötelezettségei körében a személyes adatkezeléssel érintettekkel panaszainak kivizsgálása.

Az Adatkezelő adatkezelésének könnyebb áttekintése céljából az alábbiakban összefoglaló táblázatokat tesz közzé az egyes adatkezelési folyamatokról. Részletes tájékoztatást a teljes Adatkezelési Tájékoztató nyújt a személyes adatkezeléssel érintett számára

 

A Hűségprogramban való részvételi lehetőség biztosítása; a Hűségprogramban adatbázis építése, a jutalmak kiosztásával kapcsolatos teljeskörű ügyintézés érdekében történő adatkezelés

Adatkezelés célja:               Hűségprogramban való részvételi lehetőség biztosítása, a Hűségprogramban adatbázis építése, a jutalmak kiosztásával kapcsolatos teljeskörű ügyintézés

Adatkezelés jogalapja:       Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre:             Érintett neve; Érintett e-mail címe; cégnév, adószám, cégjegyzékszám, székhely, telefonszám, e-mailcím, foglalkozás, születési időpontja, felhasználó név, jelszó, megvásárolt termékekkel kapcsolatos adatok

Adatkezelés időtartama:    Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozók:  S.C. Create Direct SRL (42-46 Siriului Str., 3rd floor, 014354, Bucharest, Romania; nyilvántartási szám: RO 16678558;elektronikus elérhetőség: office@createdirect.ro)

adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése, szerver szolgáltatás nyújtása, jutalmak kiosztásával kapcsolatos teljeskörű ügyintézés

 

 

Adatkezelő reklámtevékenysége keretében REHAU-terméket és kampányokat, rendezvények, céges hírek tartalmazó hírlevek küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalása

 

Adatkezelés célja:               Adatkezelő REHAU-terméket és kampányokat tartalmazó hírleveinek küldése céljából

Adatkezelés jogalapja:       Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre:             Érintett neve; Érintett e-mail címe

Adatkezelés időtartama:    Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozók:  REHAU Verwaltungszentrale AG (székhely: CH-3074 Muri b. Bern, Breichtenstrasse 2-4; nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Handelsregisteramt des Kantons Bern, CHE-101.937.973; elektronikus elérhetőség: datenschutz@rehau.com)

adatfeldolgozás célja: szerver szolgáltató

Dotmailer (székhely: dotmailer Limited, No.1 London Bridge, London, SE1 9BG, United Kingdom; elektronikus elérhetőség: privacy@dotmailer.com; adatfeldolgozás célja: Adatkezelő hírleveleinek küldése

 

 

Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartásra irányuló adatkezelés összefoglalása

Adatkezelés célja:               Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja        Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre:             Érintett neve; Érintett e-mail címe; cégnév, adószám, cégjegyzékszám, székhely, telefonszám, e-mailcím, foglalkozás

Adatkezelés időtartama:    Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt év

Adatfeldolgozók:  S.C. Create Direct SRL (42-46 Siriului Str., 3rd floor, 014354, Bucharest, Romania; nyilvántartási szám: RO 16678558;elektronikus elérhetőség: office@createdirect.ro)

adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése

 

Adatkezelő panaszkezelési célú adatkezelésének összefoglalása

Adatkezelés célja:               Adatkezelő által az Érintett részéről benyújtott panasz kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja:       Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

Kezelt adatok köre:             Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma:

Adatkezelés időtartama:    A kezelt adatokat - különösen az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát - az Adatkezelő öt évig [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés] köteles megőrizni

Adatfeldolgozók:  S.C. Create Direct SRL (42-46 Siriului Str., 3rd floor, 014354, Bucharest, Romania; nyilvántartási szám: RO 16678558;elektronikus elérhetőség: office@createdirect.ro)

adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése

 

9.2. Érintett

Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé tartoznak

-               a honlapon regisztrálók, azaz a Hűségprogramba belépők;

-               hírlevélre regisztrálók;

-               az Adatkezelővel kapcsolatot tartók;

-               az Adatkezelő részére panaszt benyújtók

 (a továbbiakban együtt: Érintett).

 

9.3. A személyes adatok Adatkezelő általi megismerésének forrásai

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől

-               a honlapon történő regisztráció, azaz a Hűségprogramba belépés;

-               hírlevélre feliratkozás

-               a kapcsolattartásra irányuló megkeresés;

-               a panasz benyújtása

 

során kapja meg.

 

9.4. Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

9.4.1.      A Hűségprogramba való részvétel céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

9.4.1.1.   Adatkezelő által a honlapon történő regisztrálás, azaz a Hűségprogramba belépés a Hűségprogramnak az Érintett részére való lehetővé tétele céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

9.4.1.2.   Adatkezelő célja az Érintett általi, a honlapon történő regisztrációval kapott hozzájárulás alapján kifejtett Hűségprogramban való részvételi lehetőség biztosítása, a Hűségprogramban adatbázis építése, a jutalmak kiosztásával kapcsolatos teljeskörű ügyintézés keretében kezeli az alábbi adatokat:

-               Érintett neve; Érintett e-mail címe; cégnév, adószám, cégjegyzékszám, székhely, telefonszám, e-mailcím, foglalkozás, születési dátuma, felhasználó név, jelszó, megvásárolt termékekkel kapcsolatos információ.

9.4.1.3.   Az Adatkezelő Hűségprogramban való részvételi lehetőség biztosítása érdekében kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.

9.4.1.4.   Érintett az Adatkezelő Hűségprogramjában való részvételhez adott hozzájárulását Adatkezelő honlapján a „Hozzáadás hírlevélhez" és a „Részvételi feltételeket elfogadom” szövegezésű jelölő négyzetekre kattintással adhatja meg.

9.4.1.5.   Az Érintett hozzájárulásának megadásával belép a Hűségprogramba, ezáltal az Adatkezelő valamennyi, a Hűségprogram keretében végzett tevékenységét az Érintett irányában kifejti: Hűségprogramban való részvételi lehetőség biztosítását, a Hűségprogramban adatbázis építését, a jutalmak kiosztásával kapcsolatos teljeskörű ügyintézést.

 

9.4.2.      Adatkezelő reklám tevékenysége keretében kifejtett, Adatkezelő REHAU-terméket és kampányokat tartalmazó hírleveinek küldése céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

9.4.2.1.   Adatkezelő és partnerei REHAU-terméket és kampányokat tartalmazó hírleveleinek küldése céljából megvalósított adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kezelt adatok köre:

-               Érintett neve; Érintett e-mail címe;

9.4.2.3.   Az Adatkezelő a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, a hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, melyről Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt valamennyi hírlevélben.

 

9.4.3.      Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

9.4.3.1.   Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából megvalósított adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.       

9.4.3.2.   Adatkezelő az Érintett és ő közötte történő kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kezeli:

-               Érintett neve; Érintett e-mail címe; cégnév, adószám, cégjegyzékszám, székhely, telefonszám, e-mailcím, foglalkozás,

9.4.3.3.                   Adatkezelő az Érintett kapcsolattartás céljából kezelt adatait az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évszolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

 

9.4.4.      Adatkezelő által az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

9.4.4.1.   Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott panasz Adatkezelő általi kivizsgálása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

9.4.4.2.   Adatkezelő által az Érintetti panasz kivizsgálása céljából az alábbi adatokat kezeli:

-               Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma.

9.4.4.3.   Adatkezelőnek az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából történő adatkezelése során az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján.

 

9.5.         Adatfeldolgozás

9.5.1.      Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, szerződött partnerei részére átadja adatfeldolgozásra.

9.5.2.      A szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

 

S.C. Create Direct SRL (42-46 Siriului Str., 3rd floor, 014354, Bucharest, Romania; nyilvántartási szám: RO 16678558 ; elektronikus elérhetőség: office@createdirect.ro

adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése, szerver szolgáltatás nyújtása, jutalmak kiosztásával kapcsolatos teljeskörű ügyintézés

 

REHAU Verwaltungszentrale AG (székhely: CH-3074 Muri b. Bern, Breichtenstrasse 2-4; nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Handelsregisteramt des Kantons Bern, CHE-101.937.973; elektronikus elérhetőség: datenschutz@rehau.com

adatfeldolgozás célja: szerver szolgáltató

 

Dotmailer (Dotmailer (székhely: dotmailer Limited, No.1 London Bridge, London, SE1 9BG, United Kingdom; elektronikus elérhetőség: privacy@dotmailer.com) adatfeldolgozás célja: Adatkezelő hírleveleinek küldése

 

9.6.         Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

9.6.1.      Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

9.6.2.      Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a Érintett magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

9.6.3.      A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

-               a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

-               az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

-               annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

-               annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

-               a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

-               azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

9.6.4.      Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

9.6.5.      A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

9.6.6.      Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

9.6.7.      Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

9.6.8.      A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.  A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítetteken túl egyéb sütik, illetve webbug-ok letöltésére nem kerül sor.

9.6.9.      Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre az adott adatkezelési cél érdekében kezelt adatkezelési időtartamhoz igazodóan differenciált:

-               a honlapon történő regisztráció, a Hűségprogramba történő belépés, az Adatkezelő hírleveleinek küldése, valamint a kapcsolattartás céljából az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ezek hiányában öt éves időtartamú adatkezelése során az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő Marketing / PR munkakörben foglalkoztatott munkavállalói;

-               az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából kezelt személyes adatok öt éves adatkezelési időtartama alatt az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő ügyfélkapcsolati munkakörben foglalkoztatott munkavállalói;

9.6.10.    Adatkezelő a reklámot, promóciót, ajánlatot, nyereményjátékot tartalmazó hírlevél küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

 

9.7.         Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

9.7.1.      Érintett a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az budapest@rehau.com e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

9.7.2.      Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

-               arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;

-               az adatkezelés céljairól;

-               azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;

-               az adatkezelés időtartamáról;

-               az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

9.7.3.      Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

9.7.4.      Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

9.7.5.      Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

9.7.6.      Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

9.7.7.      Az Érintett a reklám tartalmú hírlevelek küldése, a Hűségprogramban való részvételi lehetőség, valamint a kapcsolattartás céljából történő adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld hírlevelet [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.7.8.      Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

-               ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

-               ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

-               Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

9.7.9.      Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

9.7.10.    Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.7.11.    A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

9.7.12.    Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

9.7.13.    A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van - elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

9.7.14.    Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

9.7.15.    Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

10.  VIS MAJOR

A jelen Szabályzat értelmében vis majornak számít minden olyan esemény amelyet a Szervező nem ellenőrizhet, nem állíthat helyre és nem láthat előre, ideértve a Szervező akaratától független okokból megjelenő helyzetek megvalósulását, amelyek a Szabályzatban előírt kötelezettségek megvalósítását megakadályozzák. Amennyiben egy vis major vagy váratlan esemény teljes mértékben vagy részlegesen megakadályozza a Szabályzat teljesítését és a hűségprogram folytatását, a Szervező a kötelezettségeinek megvalósításának kötelezettsége alól mentesül arra az időre amelyre a megvalósítás késleltetett vagy meggátolt. Amennyiben a Szervező vis major vagy váratlan eseményre hivatkozik, köteles e tényt az esemény megtörténte után legfeljebb 5 munkanappal a Résztvevő tudomására hozni.

A jelen Szabályzatot illetően váratlan eseménynek minősül, de ezekre nem korlátozott: a) az adatbázisok elvesztése; b) az adatok és jutalmak mentésére szolgáló informatikai rendszer meghibásodása; c) nyomtatási hibák, ideértve az emberi tévedésből adódó hibák; d) elektronikus vagy más módon történő, a hűségprogram mechanizmusának csalása; e) bármely olyan előírás, amely a Szabályzat hatályba lépése után jelenik meg és amelyek a Szabályzat feltételeit módosíthatják.

11.  JOGORVOSLAT ÉS CSALÁS

A Szervezőnek nem áll módjában az Résztvevő által megadott adatok helytállóságát sem regisztrálás során, sem azt követően ellenőrizni. A Résztvevő által megadott személyes adatok hiányossága, vagy elírása esetén a jelen Hűségprogramban való részvétel meghiúsulásárt, illetve a jutalom kézbesíthetetlenségéért a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból eredő valamennyi következményt maguk kötelesek viselni. Minden ezzel kapcsolatos a felelősség, valamint minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Regisztrálót terheli.  A Szervező kizár minden felelősséget a Programban való részvétel, illetve részvétel meghiúsulása során bekövetkezett költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező és Résztvevők között felmerült esetleges viták elsősorban békés úton rendezendők. A Szervező felelősségét kizárja és és nem vesz részt a feltöltött számlák fölötti tulajdonjogra vonatkozó, illetve bármilyen jogcímen indult esetleges jogviták tekintetében, amelyek a Hűségprogramban részt vevő termékek vásárlását bizonyítják. A Szervező jogosult az összes szükséges intézkedést megtenni és az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a Hűségprogramot, illetve rendszert érő, illetve azokat fenyegető csalás illetve egyéb büntetőjogi tényállás megvalósítására irányuló kísérletet, vagy visszaélést tapasztal, illetve minden olyan kísérlet esetén, amely a hűségprogram imázsát vagy költségeit befolyásolná.

12.  ADÓFIZETÉS

SC Create Direct SRL, mint szervező társ, köteles a résztvevők által jutalom formában megszerzett jövedelemre vonatkozó adót kiszámítani és kifizetni, ha esedékes, a hatályos Adóügyi Törvény előírásai értelmében, bármilyen más adóügyi, vagy más természetű kötelezettség kifizetése a nyerteseké.

13.  A HŰSÉGPROGRAM SZABÁLYZATA

A résztvételi/lebonyolítási Szabályzat ingyenesen rendelkezésre áll a hűségprogram teljes ideje alatt bárki számára a http://rewards.rehau.hu/ oldalon.

14.  A HŰSÉGPROGRAM MEGSZŰNÉSE

A jelen hűségprogram vis major vagy váratlan esemény, a jogszabályi keretek megváltoztatása esetén szűnik meg, ha a hűségprogram megszervezése vagy lebonyolítása a projekt tervezett költségeit túlhaladja vagy a törvény nem engedélyezi a további lebonyolítást.

REHAU fenntartja a jogot, hogy a hűségprogramot egyoldalúan, indoklás nélkül bármikor azonnali hatállyal felfüggessze.

15.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Bármely Résztvevő, aki a Szervezők tudomására kíván hozni a hűségprogram lebonyolítására vonatkozó tényeket, rögtön a tények megállapítása után a REHAU Forgalmazó Kft.-hez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

2051 Biatorbágy, Rozália park 9.
budapest@rehau.com

 

 

Engineering progress

Enhancing lives